Golf Online

Golfový postoj a golfový švih

V základnom postoji sú nohy od seba vzdialené na šírku ramien a mierne pokrčené. Hmotnosť tela je rozložená na obidve nohy , rovnomerne medzi pravú a ľavú a aj medzi päty a prsty.

Golfový postoj

V základnom postoji sú nohy od seba vzdialené na šírku ramien a mierne pokrčené. Hmotnosť tela je rozložená na obidve nohy , rovnomerne medzi pravú a ľavú a aj medzi päty a prsty. Dôležitý je predklon trupu, ktorý musí byť dostatočný aby paže voľne visely z ramien. Všetky tri spojnice ramien, bokov aj nôh sú rovnobežne s cieľovou líniou.

Lopta je položená mierne pred osou tela smerom k cieľu. Pred úderom by sme mali palicu položiť na zem. Uvidíte tak, že palica nie je v rovnobežnej polohe ale ľavá ruka zostáva vzpriamená a tým umožňuje otáčanie ramien, vytočenie bokov a prenesenie váhy  - golfový švih.

Golfový švih

Švih vychádza z rotácie celého tela. Do náprahu sa boky otočia o 45° a ramená o 90°.

V najvyššej polohe náprahu zostáva ľavá ruka  natiahnutá (nie však kŕčovite), pravá ruka pokrčená a palica je nasmerovaná rovnobežne s cieľovou líniou. Hmotnosť tela je mierne prenesená na pravú nohu.

Z náprahu ruky pomyselne padajú dolegripom smerom k lopte a súčasne otáčame ramená aj boky späť smerom k cieľu. V momente úderu je úderová plocha hlavy palice namierená na cieľ, boky sú mierne pootočené smerom k cieľu a ramená sú takmer rovobežné s cieľovou líniou.

V momente prešvihu prenášame váhu na prednú nohu, boky aj ramená sú otočené v 90° uhle smerom k cieľu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 1406) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
HowardGop
HowardGop
18.01.21 14:46

zyye buy viagra http://dietkannur.org hbrn whlr

Eyxoqust
Ewsly63
18.01.21 12:39

tadalafil doctorfinder comprar cialis en andorra precio

Computer Network Assignment Help
Ellaa Brown
18.01.21 12:03

If you are a Computer network candidate and looking for assignment help for your PC networks subject by then, you might be looking at the disconnected and online assignment help. Regardless, picking the right help with canning gives you a complete assignment inside the time is certainly not a primary assignment. Here we will mention to you what are the different subjects covered in the Computer network assignment; finally, we will give you an ideal choice to decide for your Computer network assignment help.
To give your instructor rapid respect with the complete perception of the assignment and in like way get better assessments is critical for the Understudies to pick the assignment help with different features like cleaning procedure, incredible changing aptitude, uncommon and abstract burglary free substance. In case you can find all these critical features, you need to take a gander at the expenses and the point they will choose to cover for the ideal subject like PC associations. For your Computer network assignment help, all assignment administrations (www.allassignmentservices.com) can be one choice that you can rely upon.
Computer network assignment help can be significant if you are an understudy running along the edge of tutoring and considering. A little and small endeavour help is significant for an understudy searching for the right sort of thought for those endless requests and undertakings he has about the PC coordinating subject. Help with the undertaking can be profited by scientists and Understudies who need to score good grades and have magnificent information and data regarding the issue. While two or three unique Understudies may work for that decision to guarantee that they are on the right bearing as their assessments and engravings are being referred to.

DonaldMag
DonaldMag
18.01.21 07:08

kioe viagra pill http://dietkannur.org zhdn qdyv

Raymondtor
Raymondtor
17.01.21 21:06

uuhb canadian pharmacy generic viagra http://dietkannur.org tqok karr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next