Golf Online

Kontrolné polia – cesta k objektívnemu hodnoteniu produktov a úkonov

Všetci sme posadnutí  hľadaním výsledkov  ak ich potrebujeme a chceme vedieť.  Pri hodnotení výsledkov pri starostlivosti o trávnik nám kontrolné  polia pomôžu zachovať objektivitu.

Golf je do veľkej miery subjektívny. Skóre ako také samozrejme subjektívne nie je, ale všetko ostatné týkajúce sa golfového ihriska subjektívne je. Je to naša subjektivita, ktorá nám utvára názor na hráčov, dizajn ihriska, jeho vzhľad , kvalitu povrchu a hracie podmienky.  Množstvo golfistov nedokáže oddeliť ich názor na ihrisko a hracie podmienky od ich kvality hry a hracích schopností v ten daný deň. Jasnejšie povedané názor golfistu na ihrisko do veľkej miery závisí na tom ako sa mu podarilo zahrať.  A subjektivita hrá úlohu aj v starostlivosti o trávnik.  Ste prekvapení? Môžete namietnuť, že turf manažment je veda a preto je neuveriteľné, že je v nej subjektivita  v takej veľkej miere zastúpená. Pravdou je, že jej miera môže byť rýchlo a ľahko znížená.

RIEŠENIE ? - Kontrolné plochy!

Bohužiaľ turf manažéri nepoužívajú kontrolné plochy často. Pre tých, ktorí nemajú veľké povedomie o výskume sú kontrolné plochy jednoducho neošetrené plochy.  Ale kontrolné plochy a ich monitorovanie má vo svete výskumu veľký význam. Poskytuje porovnávaciu bázu na vyhodnocovanie  štatisticky významných  rozdielov medzi  neošetrenými a ošetrenými plochami.  Rovnaký princíp platí aj pre golfové ihriská.   Ak je aplikovaný nový produkt, alebo nová technika údržby, umiestnenie neošetrenej plochy v blízkosti ošetrenej nám umožní ľahké porovnanie.  Aj keď nutne nemusí byť štatisticky platné pre výskumné účely, ošetrené  oblasti môžeme rýchlo a ľahko vizuálne porovnať a identifikovať rozdiely, prípadne nedostatky. Jedine tak zistíme či produkt alebo procedúra bola účinná.

U niektorých ošetrení však účinky nemusia byť zrejmé na prvý pohľad a aj v závislosti od poveternostných podmienok  a ďalších faktorov môžu byť prvé výsledky zavádzajúce.  Niektoré produkty môžu mať pozitívne efekty z dlhodobého hľadiska aj keď v danom momente sa ako príliš pozitívne nejavia.  Tiež sa môže stať, že procedúry, ktoré prinesú okamžitý pozitívny efekt, tak nebudú fungovať dlhodobo. 

 

Obrázok: Umiestnenie malého neošetreného kontrolného políčka na okraji greenu presne ukáže účinnosť aplikácie, v tomto prípade prípravku na potlačenie vytvárania semien u lipnice ročnej. Ak chcete vytvoriť kontrolné pole, použite kus lepenky na pokrytie danej oblasti aby ste zabránili kontaktu prípravku s porastom v priebehu aplikácie.

Zdá sa Vám to mätúce?  Aj marketingové slogany výrobcov môžu byť zavádzajúce. Ale keď ich otestujete na kontrolných poliach, výsledky Vám pomôžu sa ľahšie zorientovať a daný produkt objektívne ohodnotiť.

Ak sú však kontrolné polia také užitočné, prečo sa nepoužívajú na všetkých golfových ihriskách?

Odpoveď je jednoduchá.  Turf manažéri sú často veľmi zaneprázdnení a je časovo náročné nájsť  vhodné miesta,  označiť ich a udržiavať – najmä v prípadoch aplikácie niekoľkých  rôznych kontrolných  kombinácii produktov či procedúr v priebehu sezóny. Niektorí z nich tiež vyjadrili svoje obavy, že takéto kontrolné polia sú príliš viditeľné, ovplyvňujú hrateľnosť povrchu  alebo znamenajú riziko poškodenia porastu. Tieto obavy môžu byť opodstatnené, ale dajú sa prekonať.
Hodnota informácie, ktorú na základe pozorovaní a porovnaní kontrolných polí získame zďaleka preváži akékoľvek potenciálne nedostatky. Stojí za to, aby sme prekonali nevôľu, či neochotu  k ich založeniu.

Keď sa turf manažérov niekto opýta na účinnosť výrobku alebo postupu, často reagujú v zmysle že „ sa im zdá“ že produkt funguje dobre. Niektorí z nich sú pritom veľmi presvedčiví, ale keď sa ich opýtate na základe čoho tak usudzujú a či majú nejaké objektívne vyhodnotenie na základe porovnania, často priznajú že vlastne nie sú schopní špecifikovať to presne.

Funguje to tak u všetkého, či už ide o doplnok stravy pre ľudské telo alebo o nový  produkt pre trávnik. Všetci sme hladní po výsledkoch, lebo chceme rýchlo poznať odpoveď a urobiť záver.  Môžeme slepo dúfať, že daný produkt funguje, alebo naopak veriť že určite nefunguje. Všetko závisí na tom, ako sme vnútorne nastavení, čomu chceme veriť, čo najlepšie zapadne do nášho pohľadu na vec. Osobné postoje a predsudky sú jednoducho súčasťou života.

Stále nie ste presvedčení ? Možno vám pomôže toto:

V priebehu rokov sa na trh dostalo niekoľko nových produktov, ktoré spôsobili nežiaduce vedľajšie účinky.. V niekoľkých prípadoch boli tieto účinky veľmi negatívne a ich náprava bola komplikovaná a nákladná.  Vyskúšanie a vyhodnotenie nového produktu na kontrolných poliach pred ich rozsiahlou aplikáciou na celom golfovom ihrisku je spôsob ako sa poistiť a vyhnúť sa riziku veľkých a dlhodobých problémov.

Pravdou je, že riadne vedené, monitorované a vyhodnocované výskumy a vedecké štúdie sú nenahraditeľné. Nové produkty obvykle prechádzajú náročnými testami, avšak žiadne testovanie nemôže pokryť  a simulovať všetky podmienky ktoré sa môžu vyskytnúť na golfových ihriskách.  Čiže kontrolné pole na danom ihrisku, v lokálnych podmienkach  poskytne skutočne cenné a relevantné výsledky.  Stojí za to sa zamyslieť a do novej sezóny si pár kontrolných polí naplánovať ako predsavzatie.

Článok bol publikovaný v USGA Green Section, autorom je DAVID Oatis
je riaditeľ USGA