Golf Online

Najčastejšie mýty turf priemyslu

Najčastejšie mýty turf priemyslu

Každé odvetvie má svoje mýty. Informácie, ktoré síce nie sú ničím podložené, ale sú veľmi rozšírené a mnoho ľudí ich považuje za zaručené  fakty. Ktovie ako a kde  vlastne vznikli? Na konferenciách či na blogoch? Alebo v krčmách pri pive?  Zvyčajne sú veľmi populárne, ale takmer všetky nepravdivé.

Aj turf odvetvie má svoje mýty. Keď sme sa na najobľúbenejšie opýtali odborníkov,  zosumarizovali ich hneď niekoľko – z oblasti pestovateľských postupov, škodcov  trávnika  ale aj z iných oblastí.

Mýtus č.1

Teplá zima prináša vyšší výskyt chrobákov a hmyzu.

Verdikt: NEPRAVDA.

Rick Brandenburg, profesor entomológie na North Carolina State University, hovorí , že to jednoducho nie je pravda.

„Príroda má svoj spôsob ako udržiava rovnováhu. Dalo by sa predpokladať, že hmyz a chrobáky  v teplejšom prostredí ľahšie prezimujú, ale tento fakt platí rovnako aj pre ich prirodzených nepriateľov.  Je jedno, či ste v južnom Gruzínsku  alebo južnej časti Kanady, jednoducho nemôžete predpokladať , že v dôsledku teplejšej zimy budete mať viac chrobákov.“
„Po prvé“, hovorí Brandenburg, „nie je zima ako zima. Teplá zima v Kanade sa vôbec nedá porovnávať ani so studenou zimou v južnom Gruzínsku.  Biele larvy chrústa, japonské a orientálne chrobáky žijú aj v Kanade aj v južnej Karolíne. Hmyz má neuveriteľnú  adaptačnú prispôsobivosť , " hovorí Brandenburg .
 

Mýtus č.2

Na zlepšenie pôdy je potrebné doplniť mikróby.

Verdikt: NEPRAVDA.

„Mikrobiálne spoločenstvo v trávnikoch pestovaných na pôdach  je bohaté a rozmanité“,  hovorí Pat Gross , riaditeľ USGA Green Section juhozápadného regiónu. „Dodatočne pridané mikróby pôdne podmienky významným spôsobom nezlepšia. Na mikrobiálnu komunitu má najväčší vplyv vlhkosť vzduchu, úroveň vzduchu v pôde, teplota a obsah  dusíka.“
 

Mýtus č.3

Zelené golfové ihriská sú lepšie hrateľné.

Verdikt: NEPRAVDA.

Golfisti si často myslia, že  ihriská sú kvalitnejšie ak sú zelené.   Larry W. Gilhuly, riaditeľ USGA Green Section  severozápadného regiónu jednoznačne tvrdí: „Nie, nie sú kvalitnejšie. Práve naopak, zelené ihriská nemusia byť tak dobre hrateľné ako ihriská s menej zeleným povrchom. A tu narážame na prístup a preferencie severnej Ameriky versus prístup  Veľkej Británie a Škótska. Výsledkom je, že superintendanti sú v slepej uličke. Drvivá väčšina z nich by ustúpila, ale v severnej Amerike diktujú podmienky hráči.“
 

Mýtus č.4

Kosenie vretenovými kosačkami má za následok rýchlejšie greeny.

Verdikt: NEPRAVDA.

Aj keď sa hovorí, že po kosení vretenovými kosačkami sú greeny hladšie, v skutočnosti je opak pravdou. Pat Gross hovorí: „Dočasne ich to dokonca spomalí – na pár dní. Členovia klubu radi riešia to, čo sa deje v susednom klube. Ak sa dozvedia, že superintendant kosí  greeny vretenovou kosačkou, okamžite požadujú, aby sa to dialo aj u nich. A vôbec pritom neriešia, čo táto operácia priniesla a prečo bola vykonaná.“


Mýtus č. 5

Aplikácia trochu väčšieho množstva závlahovej vody nie je nikdy na škodu.

Verdikt:  ZVYČAJNE NEPRAVDA.

„Toto nie je vždy pravda“
, hovorí Gross.  „Tento postoj vedie k plytvaniu vody a k vlhkému a nedostatočne pevnému  hraciemu povrchu“. Gilhuly s tým súhlasí: „Mnoho ľudí tomu verí. Superintendanti  ale väčšinou vedia svoje. Mnohokrát sú však nútení  zavlažovať viac – ľuďmi, ktorí si myslia, že golf by mal byť zelený.“
 

Mýtus č.6

Vaše problémy so škodcami zostanú navždy rovnaké.

Verdikt: NEPRAVDA.

Brandenburg  verí, že toto vnímanie jednoducho nie je správne. Neexistuje žiadny dôvod  domnievať sa, že problémy s ktorými bojujete napr. už 20 rokov sa nikdy nevyriešia.
„Keď sa pozrieme na choroby a problémy s burinami, s ktorými sme bojovali  v priebehu posledných 20 až 30 rokov, zistíte, že sa isté veci zmenili. Je to preto,  že používame iné výrobky  a iné techniky.  To isté samozrejme platí aj pre hmyz. Niektoré problémy miznú, ale objavujú sa iné.“

„Najlepším príkladom môže byť situácia spred  30 rokov, kedy  ľudia v juhovýchodnej oblasti  bojovali s dážďovkami v trávnom drne.  Za posledných 20 rokov som však tieto problémy v Severnej Karolíne nevidel.“
Brandenburg zdôrazňuje, že problém, ktorý ste v minulosti mali a nakoniec ste sa ho zbavili, nutne neznamená, že ste robili niečo zle. Je to výsledok zmien v produktoch a v technikách.  Problémy hmyzu sa v priebehu času menia. Nie je to zo dňa na deň, má to dlhodobejší charakter. Môže to byť otázka 20 až 30 rokov“.
 


Mýtus č. 7

Nemusíme mať obavy, že sa hmyz stane rezistentným voči produktom, ktoré používame .

Verdikt: NEPRAVDA.

„V minulosti sme videli niekoľko produktov, ktoré boli používané v takej veľkej miere, že pôdne mikroorganizmy zapracovali takým spôsobom, že produkty prestali fungovať.  Myšlienka typu „Keď to tak dobre funguje, aplikujme to znova a znova ..“ sa ukázala ako zlá stratégia – napr. severovýchodnej časti USA so škodcom Listronotus maculicollis, pôsobiacom na lipnici ročnej. „V každom prípade je treba počítať s možným vznikom rezistencie hmyzu voči prípravkom, pretože sa to stáva.“

Mýtus č. 8

Valcovanie greenov skompaktní pôdu.

Verdikt: NEPRAVDA.

Gross hovorí, že to jednoducho nie je pravda. A existuje aj mnoho výskumov, ktoré to dokazujú – či už na naturálnych pôdach alebo na greenoch s pieskovým podložím.

Gilhuly s tým plne súhlasí, má tento názor odjakživa. „Všetky výskumy dokazujú že valcovanie vôbec neskompaktní pôdu, ale len uhladí povrch. Takže ak  trávnik na krajoch začne mať  problémy, je to spôsobené opotrebením, nie zhutnenou pôdou.“ Potvrdzuje to aj skúsenosť z US Senior Open 2010 kedy ani po šesťnásobnom valcovaní povrchu fervejí nebola  pomocou True –Firm nameraná vyššia pevnosť.
 

Mýtus č.9

Mali by sme aerifikovať len hrubými plnými hrotmi.

Verdikt: NEPRAVDA.

Riaditeľ USGA Green Section  Mid - Continent Regiónu Bud White s touto teóriou nesúhlasí.
„V reále býva častou chybou  predpoklad,  že hrubé plné hroty sú nástrojom na aerifikáciu. Plné hroty prenikajú do povrchu, presúvajú pôdu na strany, čím sa vytvára kompaktnejšia  a hustejšia pôda. Aerifikácia ako operácia znamená odstránenie častí pôdy a odumretej trávy na to, aby bol uľahčený prístup vody, vzduchu a živín – a to všetko pri zmierňovaní kompakcie pôdy.
Niektorí  greenkeeperi používajú na aerifikáciu plné hroty namiesto dutých. Niekedy to môže splniť svoj účel, ale z času na čas je potrebné zmierniť kompakciu  použitím dutých hrotov."

 
Mýtus  č.10

Súčasné produkty sú tak šetrné k životnému prostrediu , že nemusíme mať obavy ich použiť.

Verdikt: NEPRAVDA.

„Je treba sa pozrieť na niektoré zverejnené  fakty týkajúce sa insekticídov a včelstiev. Aj napriek tomu, že sú súčasné produkty turf priemyslu šetrnejšie k životnému prostrediu než  tomu bolo v minulosti, nemôžeme ich používať bez uváženia." hovorí Brandenburg .

Brandenburg  si myslí, že niektoré produkty boli skutočne používané ako voda, pretože ich toxicita bola veľmi nízka – najmä neonikotínové insekticídy. Tie boli neskôr spájané s úhynom včelstiev.
„Neznamená to, že tieto produkty by sa nemali používať, len treba mať na pamäti  že  majú určité vedľajšie účinky. Len preto že majú nižšiu toxicitu, nemyslite si že sú úplne neškodné.“
 
Mýtus č. 11

Drenážny systém pod greenmi  musí byť odvetraný  

Verdikt: NEPRAVDA.

Existujú domnienky, že drenážny systém pod greenmi  musí mať ventiláciu  aby sa zabránilo vznikom hnilobných toxických plynov, ktoré by mohli spôsobiť problémy trávniku. "Nič nemôže byť ďalej od pravdy než je toto tvrdenie. Žiadna pôda nemôže byť taká vzduchotesná, aby  bolo treba odvetrávať drenážny systém“, hovorí White.


Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com,  autorom je Jason Stahl.