Golf Online

Zavlažovacie systémy na golfových ihriskách - zvyšovanie skladovacích kapacít prináša sebestačnosť

Tlak je obrovský, ihriská hľadajú menej nákladné zdroje

Zdroje vody pre zavlažovací systém golfového ihriska môžu byť rôzne: pitná voda,  upravená odpadová voda, podzemná voda, vodné nádrže, jazerá, potoky, rieky, kanály alebo odsolená morská voda.

Štúdia GCSAA, (Golf Course Environmental Profile Series) uvádza prehľad percentuálneho zastúpenia golfových ihrísk pre konkrétne používané zdroje vody.

Údaje o zdrojoch vody používaných na závlahu, publikované GCSAA

Mnoho golfových ihrísk uviedlo, že vo veľkej miere používa vodu z jazier či nádrží,  v kombinácii s podzemnou vodou - vrtom, studňou či pitnou vodou ako záložným zdrojom.  Toto je pre golfové ihriská pomerne typické.

Ako je z tabuľky  zrejmé, viac ako 14% amerických golfových ihrísk používalo na zavlažovanie pitnú vodu. Keďže ceny pitnej vody neustále stúpajú (za posledných 10 rokov v niektorých veľkých mestách až o 300%), golfové ihriská čelia obrovskému tlaku a hľadajú menej nákladné zdroje  vody aby ušetrili finančné prostriedky a mohli ďalej efektívne fungovať. Navyše  spotreba veľkého množstva vody na golfových ihriskách je veľmi dobre viditeľná a v časoch sucha je pod starostlivým dohľadom regulačných úradov ale aj verejnosti.

Ako môžete svoje golfové ihrisko zbaviť či už primárnej alebo záložnej závislosti na pitnej vode a byť sebestační?

Ako prvá voľba sa ponúka zdroj podzemnej vody, tj. vrty a studne. Na väčšine golfových ihrísk však táto možnosť už bola preskúmaná a ak to bolo možné, tak ihrisko už takúto vodu používa (teda pokiaľ to nemá z nejakých dôvodov zakázané). Ak zdroje podzemnej vody nemáte a vaši majitelia už nie sú ochotní platiť stále viac a viac za pitnú vodu, potom je čas sa zamyslieť nad zvýšením kapacít na skladovanie vody.

Zvýšenie skladovacej kapacity  sa zvyčajne dosiahne vybudovaním nových jazier a nádrží na golfovom ihrisku. To sa dá urobiť dvomi spôsobmi. Prvým je jazero, ktoré nie je súčasťou ihriska a pokiaľ možno nie je ani na viditeľnom mieste, čiže môžete odčerpať toľko vody koľko potrebujete bez obáv o jeho vzhľad.  Druhým spôsobom je jazero, ktoré je súčasťou ihriska a je na viditeľnom mieste. V takomto prípade môžete z neho použiť iba toľko vody, aby ste udržali jeho vzhľad na prijateľnej úrovni.

Jazero, ktoré je súčasťou ihriska, bude vyžadovať zaangažovanie golfového architekta, nakoľko môže ovplyvniť hru.  Môže byť naplnené jednak zozbieranou zrážkovou vodou  (v tom prípade by malo byť radšej mimo ihriska a na nižšie položenom mieste) alebo vodou z vrtu, čerpanou buď pravidelne alebo na začiatku roku. Plniť jazero pitnou vodou je neefektívne, je to riešenie len pre nevyhnutné prípady. Časť tejto vody sa odparí a náklady budú vyššie ako keby sme pitnú vodu do zavlažovacieho systému dodávali priamo.

Veľkosť a hĺbka jazera bude limitovať množstvo uloženej vody. Musíte zistiť, koľko vody ročne potrebujete. Treba sa pozrieť do záznamov z minulých období.  

„Čo nemôžeme zmerať a kvantifikovať, nemôžeme ani riadiť.“

Pamätajte si, v tomto prípade platí, že „čo nemôžeme zmerať a kvantifikovať, nemôžeme ani riadiť.“  Spočítajte si dostupnú skladovaciu kapacitu a vezmite v úvahu všetky dostupné vodné zdroje.

Pár vecí, ktoré treba mať na pamäti: jazero musí byť minimálne 1,5 m hlboké aby bola zachovaná cirkulácia vody. Pri dostatočnej cirkulácii vody je ľahšie manažovať riasy, sedimenty  a pod.., pri hĺbke nad 1,5m slnečné svetlo neprenikne až na dno. Čo sa týka čerpania, treba počítať s tým, že nikdy nebudete schopní vyčerpať plnú kapacitu jazera. V závislosti od typu čerpadla a prietoku vody v jazere, budete mať k dispozícii len 60-70% percent z objemu uloženej vody. Okrem toho treba počítať aj s odparovaním z povrchu jazera.

Pre výpočet kapacity platia nasledujúce konverzie:

1 akrový palec  (6,4596 cm2) zodpovedá 27.154 galónom ( 102 m3)
1 akrová stopa (0,093 m2) zodpovedá 325.848 galónom (1.233 m3)

Napríklad jazero s plochou 1,5 akra (cca 6.000 m2), ktorý má priemernú hĺbku osem stôp (cca 2,5m) má skladovaciu kapacitu približne 3.900.000 galónov (14.742 m3 ). Ak chcete mať priemernú hĺbku cca 2,5m,  jazero musí byť hlboké cca. 3,6 m nakoľko tvar nádrže nie je pravidelný (nie je to škatuľa) a musíme brať do úvahy aj zošikmenie bočných brehov. Využiteľná kapacita (70%) z daného objemu 3,9 mil. galónov bude len 2,7 mil. galónov. 

Ďalším spôsobom, akým  sa s konverziami dá pracovať, je zistiť koľko skladovacieho priestoru budete potrebovať na 4,5 mil. galónov. Pri využiteľnosti 65% musíte plánovať priestor na 6,92 mil. galónov, čiže 21,24 akrových stôp  plochy.  Nižšie uvedená tabuľka ukazuje skladovacie kapacity prislúchajúce na dané plochy vodných plôch a pokles hladiny pri čerpaní.

Ako môžete vidieť , že čím väčšia je plocha jazera, tým nastane menší pokles hladiny. Takže v prípade, že jazero plánujete vybudovať v rámci golfového ihriska a záleží vám na tom, aby pekne vyzeralo, musíte počítať s väčšou plochou.

Jazero, ktoré bude umiestnené mimo ihriska môže byť menšie a hlbšie, keďže toľko nezáleží na tom, ako bude vyzerať. V tabuľke sú uvedené celkové hodnoty. Samozrejme, požadovanú kapacitu nemusíte dosiahnuť len jedným jazerom, môžete ich vybudovať aj viac.  Ale nebude to až také efektívne, nakoľko náklady výstavbu viacerých budú vyššie ako náklady na výstavbu jedného.

Ciele a prínosy zvyšovania kapacít na skladovanie vody sú rôzne. Zbaviť sa závislosti na ostatných vodných zdrojoch, získanie kontroly nad spotrebou, dlhodobé úspory finančných prostriedkov či sebestačnosť zavlažovacieho systému na ihrisku.

Časy, kedy sa na závlahu  používala pitná voda pomaly ale iste odchádzajú. Je potrebné myslieť v dlhodobých perspektívach. Vybudovanie kapacít na skladovanie vody je jedným z riešení.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com, autorom je Brian Vinchesi.