Golf Online

Sádra - riešenie z čias minulých?

Môže sádra pomôcť pri podmáčaných a zhutnených pôdach?

Môže byť sádra účinným nástrojom v agronómii pôdy pri starostlivosti o podmáčané, anaeróbne, hydrofóbne a zhutnené  pôdy? Výdatné dažde často pridávajú turf manažérom vrásky na čele, udržať kvalitný a hrateľný povrch v týchto podmienkach je vždy náročné. Sádra by mohla byť nápomocná a Andy Church vysvetľuje prečo.

Bežne odporúčaným riešením pre greenkeeperov, ktorí bojujú s podmáčanými greenmi či naopak hydrofóbnymi pôdami býva vlhčiace činidlo. Ale nejedná sa len o riešenie následku? Je činidlo skutočným riešením príčiny problému? Nezhoršujeme v skutočnosti situáciu, resp. nevyrábame si dodatočné komplikácie  zaplavením pôdy sacharidmi, olejmi alebo ešte niečím horším? Má nevhodne načasovaná a hlboká aerifikácia požadovaný účinok, alebo je to naopak len maskovanie následkov či dokonca stimulácia príčin?

Nedávno sa jeden greenkeeper v rozhovore zamyslel,  prečo sa tieto typy problémov s hydrofóbnymi pôdami  v minulosti tak často nevyskytovali... Prečo sa objavili až teraz? Spôsobujeme tieto problémy sami? Namiesto toho aby sme ich riešili?

V období posledných piatich rokov som úzko spolupracoval s pestovateľmi ovocia aj s manažérmi športových trávnikoch, hlavne v oblasti používania tradičných pomocných látok – sádry a vápna. Potom, čo som strávil celý svoj pracovný život pestovaním a údržbou trávnika, som zistil, že iný pohľad – z prostredia pestovateľov ovocia – mi skutočne otvoril oči.

Moderné prístupy aplikované na klasické produkty ako sú sádra, vápno či dolomit môžu byť pre nás turf manažérov veľmi inšpirujúce. Som presvedčený, že sa od poľnohospodárskeho prístupu pestovateľov ovocia môžeme veľa naučiť a aplikovať to aj na športové trávniky.

A skúsenosti z The Oaks Golf Centre v Surrey mi to potvrdili. Na začiatku roka 2013 sme boli požiadaní, aby sme sa zapojili do procesu obnovy a renovácie trávnika.
Aj napriek hlbokej aerifikácii a pravidelnej aplikácii vlhčiacich činidiel hrací povrch stále zadržiaval vodu. V hĺbke viac ako 75 mm bolo sucho, ale povrch a horná 50 mm vrstva bola nasýtená vodou, ohraničená spodnou hydrofóbnou vrstvou.

Častým problémom všetkých greenkeeperov je práve pohyb vody cez pôdny profil a permanentný boj proti zhutneniu pôdy. Svatým grálom je neustále udržiavať  hrací povrch, ktorý je schopný odolať záťaži spôsobenej pohybom hráčov po povrchu a zároveň zabezpečiť zdravú a ekologickú rovnováhu koreňovej zóny.  Nekontaminovaná koreňová zóna s voľným pohybom vlhkosti a živín, zdravý  porast a eliminácia hydrofóbie sú pre udržanie zdravej rovnováhy kľúčové.

V centre našej pozornosti bol green na jamke č.2. Bol zastrčený v rohu ihriska, na tienistom mieste v bezprostrednej blízkosti stromov. Príjemná lokalita pre ktoréhokoľvek golfistu. Green bol umiestnený na svahu, navyše aj s bočnými šikmými plochami. Pominúc zjavný problém so zatienením, neočakávali by ste, že odvodnenie povrchu bude problémom.

Manažér klubu Phil Benn vysvetlil, že toto je jeho najkomplikovanejší green. Najhoršie na tom bola zadná strana greenu, v hornej časti svahu! Hneď som sa o tom aj sám presvedčil, moje topánky boli okamžite premočené a ja som ľutoval, že som si gumáky nechal doma.
Uplynul rok a situácia sa dramaticky zmenila. Zadná strana greenu bola teraz v najlepšom stave a pin pozície boli umiestnené v miestach, ktoré boli pred dvanástimi mesiacmi absolútne nepoužiteľné.


Faktom je, že v starostlivosti o green sa nič nezmenilo, s výnimkou použitia tekutej sádry. Jej aplikácia len na tú časť greenu , ktorá bola v najhoršom stave, dala jasný dôkaz o výhodách zvýšenej flokulácie (zrážania), podporovanej účinnosťou síranu vápenatého aplikovaného vo forme tekutej sádry.

Sádra sa v poľnohospodárstve používa už mnoho rokov s cieľom zlepšiť štruktúru a odvodnenie pôdy. V oblasti športových trávnikov bolo však jej použitie vzhľadom na komplikovanú aplikáciu a dobu účinnosti   opomínané alebo obmedzené len na granulovanú formu.

Pochopenie a docenenie účinkov aplikácie síranu vápenatého (sádry) v oblasti športových trávnikov je ešte stále obmedzené. Naproti tomu v oblasti pestovania ovocia je to častá až univerzálna procedúra. Ak by som sa spýtal greenkeeperov na ich názor ako by im mohla pomôcť aplikácia síranu vápenatého, som si istý, že mnohí z nich by odpovedali že nijako.

Faktom zostáva, že vápnik je jedným z najdôležitejších prvkov pre prežitie rastlín. Väčšina z nich ho potrebuje v rovnakej miere ako fosfor. Vápnik pomáha zlepšovať štruktúru pôdy, stimuluje flokuláciu, zlepšuje pohyb vzduchu a vody aj v tých najhorších pôdach. Ovplyvňuje aj pH, či už smerom nahor alebo nadol, eliminuje reziduá solí a je všeobecne používaný ako „čistič, resp. vymývač“.

Vápnik pomáha rastlinám absorbovať živiny. Zjednodušene povedané, vápnik funguje ako nosič živín – či už v pôde alebo v rastlinných  tkanivách. V pôde  pomáha kontrolovať pohyb vody a vodivosť, čo znamená, že môže byť transportovaných viac živín z pôdy  - tj. maximalizuje účinnosť hnojív. V rastlinách vápnik pomáha regulovať príjem vody a živín z koreňov ich transfer po celej rastline.

Calcium podporuje delenie buniek a tvorbu bunkových stien, čo je zásadné pre dýchanie pri vysokej vlhkosti a počas teplých období. Zásadný nedostatok vápnika v rastlinách môže viesť k nedostatočnému vývoju koreňov a nízkej reakcii na aplikácie dusíka alebo železa. Aplikácie vysokých dávok dusíka na jar a na jeseň môžu mať za následok príliš jemné listové tkanivá so zvýšenou citlivosťou na choroby - v prípade, že rastlina nemá dostatok vápnika.

Čiže, bez dostatočnej pozornosti týkajúcej sa hladiny vápnika sa môže stať, že vám budú peniaze odtekať, pretože živiny z drahých hnojív váš trávnik nedokáže využiť.

Ak pestovateľ ovocia identifikuje vo svojom pestovateľskom substráte neuspokojivý obsah sodíka (solí), vo forme nepevného mäkkého ovocia alebo zvädnutých listov, použije vápnik aby nerovnováhu napravil. Vo svete greenkeepingu sa takáto situácia častejšie rieši aplikáciou železa, alebo vlhčiaceho činidla alebo dokonca fungicídu, ktoré rastlina nielen že nepotrebuje ale ich ani nebude môcť využiť práve z dôvodu nedostatočnej hladiny vápnika.

Samozrejme netvrdím, že sádra je riešením na všetko. Ale som presvedčený o tom, že pri starostlivosti o trávniky sa môžeme inšpirovať u pestovateľov ovocia a aj taká banálna vec ako sádra nám môže výrazne pomôcť, ušetriť mnoho starostí a v neposlednom rade aj peňazí.

Článok bol publikovaný v časopise Pitchcare, autorom je Andy Church.