Golf Online

Predné odpaliská

Predné odpaliská

Na nedávnej konferencii som sa znovu venoval téme predných odpalísk.  Na základe ohlasov  som mal dojem, že čoraz viac ľudí  chápe ich dôležitosť. Ale je mi jasné, že to neznamená, že sa budú ponáhľať  späť domov a ihneď začnú prerábať svoje ihriská 

Jednou z najzaujímavejších vecí , ktoré som počul, bolo vyjadrenie jedného manažéra, že „jeho úlohou je, aby sa hráči pri hre bavili a aby predĺžil čas dokedy budú môcť hrávať“.  Možno že generácia „baby boomers“ (generácia narodená počas obdobia prosperity  2.sv.vojne ) konečne prestala hľadať recept na večnú mladosť a dokáže si pripustiť,  že starne.  Keďže na golf vo veľkej miere vplýva práve demografia, tento fakt nám môže pomôcť si uvedomiť, že treba navrhovať a stavať ihriská, na ktorých si dokáže zahrať aj úplne bežný priemerný hráč. (druhou najdôležitejšou vecou je konsenzus, že plynulé a neprerušované putovanie je hlavným kľúčom k zvýšeniu rýchlosti hry).

Za posledných 30 rokov sa v architektúre a dizajne ihrísk príliš často riešilo „ako budú môcť tento dizajn hrať profesionáli..“  aj napriek tomu, že pravdepodobnosť, že ihrisko bude niekedy hostiť  profesionálny turnaj boli asi taká istá ako na pristátie mimozemšťanov.  Na seniorov či ženy však nebral ohľad nikto – nikto sa nezamýšľal, či dokážu zahrať ranu vo veľmi zvláštnom uhle, či je to pre nich prijateľná vzdialenosť, jednoducho či si dokážu hru normálne užiť.... Inými slovami, strávili sme tri dekády navrhovaním ihrísk pre typ hráčov, ktorí na nich takmer vôbec nehrajú.

Sám som sa snažil vždy brať ohľad na normálnych ľudí všetkých vekových kategórií.  Mal som šťastie, že moji mentori boli dizajnéri  väčšinou verejných ihrísk a posielali ma do terénu aby som zistil a pochopil aké vzdialenosti dokážu zahrať bežní priemerní hráči, seniori a ženy ( bavíme sa o 205m, 170m a 130m)

Kedysi som napísal pre časopis Golf for Women článok o predných odpaliskách.  V ňom som sa vyjadril, že najčastejšie navrhujem jamky PAR4, predpokladajúc,  že tretí ženský úder je ekvivalentný  typickému mužskému približovaciemu úderu ( oba zahrané napr. 7 železom).

Zdá sa mi príliš náročné navrhovať odpaliská pre údery  v rozpätí 270 – 130m. Prečo by som mal uprednostňovať 1% hráčov, ktorí zahrajú 270m? Prečo mám ignorovať 20% seniorov a 4-20% žien? Čistá matematika nás núti navrhovať pre tých, ktorí tvoria najväčšiu skupinu hráčov, pre ľudí, ktorí reálne hrajú.
Nastavenie predného odpaliska bližšie o 22-27m než je klasické zadné zaručí, že všetky údery dopadnú na rovnakú dopadovú zónu, čiže je to ekonomicky efektívne aj čo sa týka údržby. 

  • Stará paradigma – predné odpalisko umiestniť o 22-27m bližšie než zadné
  • Nová paradigma – predné odpalisko umiestniť  podľa percentuálnej dĺžky jamky.  Predné odpaliská  by mali byť vo vzdialenosti cca  48% od zadných, pre údery 270 – 130m.


Artur Little so svojou manželkou Janou Leeming  boli jedni z prvých, ktorí upravili svoje golfové ihrisko pridaním predných odpalísk a neskôr pomohli týmto spôsobom upraviť aj ďalšie  ihriská. Je mnoho príkladov, na ktorých sa dokázala ich komerčná úspešnosť, keďže prilákali viac hráčov:


• ženy, ktoré často začnú hrávať kvôli manželom
• muži – seniori , ktorí sú schopní hrať do vyššieho veku
deti a juniori (ktorí po prvýkrát prichádzajú s mamou)
• návštevníci prichádzajúci na rôzne charitatívne a benefičné akcie
Navyše ženy majú pocit, že môžu byť plnohodnotnými členmi týmu.

Jednoducho povedané, touto cestou sa dá získať  množstvo nových zákazníkov. A viac zákazníkov prináša viac tržieb. Zdrojom vyšších príjmov však nemusia byť len noví zákazníci, ale aj rýchlejšia a plynulejšia hra. S dômyselne umiestnenými prednými odpaliskami je možné eliminovať množstvo nevydarených úderov a hráči hrajúci zo zadných odpalísk nemusia dlho čakať, kým sa hráči vpredu dostanú do bezpečnej vzdialenosti. Konečne je tu šanca ako možno zabrániť vnímaniu žien ako pomalých hráčok!


Spýtal som sa Arthura a Jany koľko investovali do marketingu.  Ako vyplynulo z rozhovoru, ženy zdieľajú informácie a zážitky v oveľa väčšej miere ako muži (kto vie či?) a to úplne stačilo na to, aby nových hráčov či hráčok  bolo stále viac.

Zakomponovanie predných odpalísk je vo väčšine prípadov pomerne jednoduchá záležitosť a nevyžaduje nejaké veľké investície.  Na väčšinu jamiek je možné pridať jedno zadné odpalisko pre tých, ktorí „musia“ hrať 6.400m ihrisko a dve predné, podľa príkladu nižšie. Dve prostredné odpaliská často zostávajú nedotknuté , zatiaľ čo sa upravia červené odpaliská ( často viac ako 4.500m) na biele ( cca 4.000m). Potom pridáme nové červené, v správnej vzdialenosti od ferveje.

Čo sa týka spôsobu ako odkomunikovať úpravu ihriska, zistili sme, že je jednoduchšie  to prezentovať individuálne na jednotlivých jamkách ( napr. na dlhých PAR4) než jednoducho povedať, že sme skrátili ihrisko.  Treba brať ohľad na mužské ego a ženskú nevôľu k akýmkoľvek „ blahosklonným“ postojom či úľavám.  Samozrejme sami pochopia výhody - na vlastnej koži a na každej jamke zvlášť.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com autorom je Jeffrey Brauer